خانواده بزرگ سامسونگ – نسخه 2

خوب بالاخره نسخه ی دوم نرم افزار خانواده بزرگ سامسونگ رو – که نسخه ی اولش رو با کلی نقص و باگ، یکی-دو تا از رفقا مرحمت کردن و گذاشتن روی دستمون و رفتن پی زندگیشون – آماده کردیم.
امیدوارم که تا قبل از پایان تعطیلات نوروز بگذاریمش بالا که ملتی حالش رو ببرن…

من فقط موندم از رفاقت این رفقا!

Leave a Comment


NOTE - You can use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>